13klr8t7j4_____20210210_081433

Dokončení GO a modernizace lisu CBJ 500

16.02.2021

Lis CBJ 500 je čtyř sloupové vertikální konstrukce, s horním tlakem a nuceným odtahem. Pracovní stoly jsou opatřeny „T“ drážkami pro upnutí formy nebo pracovního nástroje. Lisovací deska je vedena po kruhových sloupech, v pouzdrech s nastavitelnou vůlí a vybavených maznicemi pro pravidelné mazání. Rovnoběžnost desek se seřizuje maticemi na sloupech u horní desky uzavíracího mechanizmu.

Pohon stroje zajišťuje NOVÝ hydraulický agregát (HA), kterým jsou ovládány pohyby hydraulického válce, HA je situován na boční stranu lisu ( umístění na podlaze ) a je propojen se strojem kombinací vysokotlakých trubek a hadic. Hydraulický agregát je osazen nejmodernějšími hydraulickými prvky včetně bezpečnostních hydraulických ventilů a čerpadla. Chlazení lisu (olejové provozní náplně) je pomocí vodního chladiče.

Na agregátu je umístěn hydraulický pohon ve složení elektromotor, nosič hydrogenerátoru a vlastní hydrogenerátor.Víko hydraulického agregátu je vybaveno nalévacím otvorem pro plnění hydraulického agregátu olejem, který je kombinovaný se zavzdušňovacím filtrem pro zavzdušnění nádrže agregátu, snímačem teploty oleje, termostatem pro hlídání mezních teplot a elektrickým hladinoměrem.

Část hydraulického obvodu lisu je umístěna přímo na lisu. Blok bezpečnostního ventilu a blok brzdného ventilu jsou umístěny přímo na přírubách lisovacího válce.

Celé zařízení splňuje všechny bezpečnostní parametry platné v ČR a EU pro tento typ strojů.

Lis je vybaven bezpečnostními zábranami zajišťující bezpečnost obsluhy během provozu lisu – přední a zadní zábrana je SVĚTELNÁ, boční zábrany jsou pevné. Stav všech bezpečnostních prvků a obvodů je vyhodnocován pomocí bezpečnostního PLC, tento systém zároveň monitoruje stav některých bezpečnostních monitorovaných prvků hydraulického obvodu stroje. Bezpečnost stroje je doplněna o certifikovaný zádržný systém Sitema, zabraňující pádu beranu.

Barevné provedení lisu je standardní firemní barvy INVERA – modrý rám stroje RAL 5000, bílé   krytování RAL 9001 – nebo lze zvolit barevné provedení dle přání zákazníka.

Lis je osazen řídícím systémem Bernecker + Rainer, ovládací prvky a silové elektropřístroje jsou umístěny v samostatné skříni vedle stroje. Pro hlídání polohy hlavního válce je použito lineárního snímače dráhy, pohyb je zpracován řídícím systémem a zobrazen na displeji řídícího systému stroje.

Kromě lineárního snímače polohy je poloha beranu monitorována také bezkontaktními polohovými spínači, které indikují dosažení mechanických koncových poloh beranu stroje.

Hydraulický tlak lisovacího pístu je snímán snímačem tlaku. Aktuální hodnota tlaku je pak zobrazena na displeji řídicího systému stroje a dále zpracována.

V samostatné elektro skříni umístěné vedle stroje – před hydraulickým agregátem je instalován vlastní řídící systém, bezpečnostní HW a silová část.

Obsluha ovládá lis tlačítky a joystickem, technologické parametry zadává, ukládá a vyvolává z barevného dotykového ovládacího panelu ŘS lisu. Technologické parametry a data je možné archivovat do vnitřní paměti řídicího systému.

Kromě polohy jednotlivých pohyblivých částí stroje a tlaku v hydraulickém systému stroje řídící systém nepřetržitě měří teplotu a monitoruje výšku hladiny hydraulického oleje v nádrži. Dále řídící systém eviduje dobu provozu čerpadla stroje, počet vykonaných cyklů stroje. Stroj se ovládá tlačítky nebo pomocí joysticku. 

Více informací a fotek naleznete na níže uvedeném odkazu: 

GO a modernizace lisu CBJ 500 Konštrukta-Tire Tech s.r.o.