O firmě

Firma INVERA s.r.o., Rakovník se od svého počátku se zaměřuje především na oblast vstřikovacích strojů na plasty. Firma staví na znalostech a zkušenostech lidí, kteří se většinu své profesionální kariéry zabývají konstrukcí, výrobou, obchodem či servisem vstřikovacích strojů na plasty. Navazuje tím na více jak 80 ti letou tradici výroby vstřikovacích strojů vyráběných v Rakovníku.

Základním mottem firmy INVERA s.r.o. je „Nabídnout zákazníkovi kvalitní produkt na vysoké technické úrovni s plnou servisní podporou. To vše zapřijatelných cenových a platebních podmínek ve srovnání se zahraniční konkurencí"

Prioritní pro dlouhodobé podnikatelské záměry je tedy kvalita a podpora zákazníka. 

 

Certifikát prověřená firma

Certifikát Úspěšný web

 


Historie firmy

Výroba hydraulických lisů má na Rakovnicku velkou tradici. První hydraulický lis byl v rakovnické firmě ING VLTAVSKÝ vyroben v letech 1919 až 1920. Až do znárodnění v roce 1948 zde byly vyvinuty a průmyslově vyráběny lisy pro gumárenský průmysl např. pro BAŤOVI ZÁVODY ve Zlíně, pro keramické účely závodů RAKO Rakovník, lisy na chmel a ovoce, lisy na tažení plechu pro zbrojařský průmysl a další řada jednoúčelových lisů. Po roce 1929 byla ve spolupráci s firmou POLÁK započata výroba hydraulických lisů pro lití kovů pod tlakem a následně výroba hydraulických lisů na zpracování umělých hmot.

Po znárodnění, kdy byla firma začleněna do národního podniku Továrny obráběcích strojů, kam patřil i TOS Rakovník, prošel závod celou řadou změn. Střídavě byl závodem pod ŠMERALOVÝMI ZÁVODY Brno či ŽĎASEM Žďár nebo podnikem pod GŘ TST Praha. V té době se výrobní program postupně zužoval až ke specializaci na horizontální vstřikovací šnekové stroje (kolem r. 1960). Současně probíhala výroba jednoduchých vertikálních lisů převážně exportovaných do SSSR. Horizontální šnekové vstřikovací stroje na termoplasty, termosety a gumu (CSE, CSB, CSY a CS) byly vyváženy do celého světa a mnohé z nich jsou v plném provozu ještě v dnešní době. Nelze pochybovat, že jejich úroveň byla ve své době (1970-75) na velmi slušném evropském průměru. Bohužel se nepodařilo dlouhodobě tento statut udržet a po řadě zákazů tehdejších „nadřízených" složek (např. v rámci RVHP byla podpora tohoto oboru přenesena na tehdejší NDR), došlo kolem r. 1975 k direktivní delimitaci výroby vstřikovacích lisů na Slovensko (VIHORLAT Snina, Michalovce), a to bez patřičného zajištění kontinuity ve vývoji těchto strojů. TOS Rakovník byl v rámci GŘ TST Praha převeden na výrobce hydraulických prvků a agregátů, a to opět bez zajištění potřebného technologického zázemí pro tuto velkosériovou výrobu, na kterou nebyl připraven.

Po „sametové revoluci" v roce 1989 se TOS Rakovník pokusil vzkřísit obor vstřikovacích strojů na plasty a gumu, avšak v důsledku váhavého a nekoncepčního přístupu tento záměr postupně ztroskotal. Nepodařilo se zainteresovat vhodného zahraničního partnera, který by pomohl překlenout vývojovou a investiční „mezeru". Tradiční trhy, včetně velmi progresivně se rozvíjejícího českého plastikářského průmyslu, pak byly velmi rychle obsazovány kvalitními zahraničními výrobci převážně z Německa a Rakouska.

V té době se z TOSu Rakovník oddělila malá skupina techniků a obchodníků s cílem nalézt schůdnou cestu navazující na tradici rakovnických dodavatelů plastikářských strojů. V roce 1992 byla založena privátní firma INVERA Technic, s. r. o. Firma se z počátku zaměřila na opravy a modernizaci původních výrobků TOSu Rakovník (lisy CBA, CBJ, CSB, CSY a CS). Později přešla k výrobě zcela nových horizontálních vstřikovacích strojů na plasty s označením IN-TEC.

Současná firma INVERA, s. r. o., Rakovník postupně rozšiřovala svoje výrobní, konstrukční a obchodní aktivity a stala se tak jediným českým výrobcem vstřikovacích strojů na plasty a gumu v ČR.