Český výrobce strojů na plasty
a gumu a hydraulických lisů

Naši zákazníci

Našimi významnými zákazníky jsou
Realizováno: 6.1.2016

Realizovali jsme dodávky strojního vybavení, technologií, periferií a příslušenství mimo jiných i výše uvedeným zákazníkům.

GO a modernizace vstřikovacích lisů na vosk řady PVJ-2

KDYNIUM a.s.
www.kdynium.cz
Realizováno: 22.2.2023

Během února 2022 jsme našemu dlouholetému zákazníkovi a partnerovi, firmě KDYNIUM a.s. dodali a nainstalovali 4ks vstřikovacích lisů na vosk řady PVJ-2, které si u nás za účelem úspory elektrické energie nechal kompletně modernizovat a opravit. Prohlédněte si pár fotografií uvedených strojů po jejich dokončení, předpokládaná úspora elektrické energie oproti běžnému - standardnímu stroji je cca 30%.

GO a modernizace vertikálního hydraulického lisu CBJ 500

AB MAX Lisovna Kovářov s.r.o.
www.abmax.cz
Realizováno: 11.11.2021

Začátkem listopadu 2021 jsme pro našeho zákazníka kompletně modernizovali jeho hydraulický lis CBJ 500, modernizace probíhala výměnným způsobem. Modernizaci jsme provedli na našem vlastním lisu CBJ 500 dle předem domluvené a odsouhlasené technické specifikace, po dokončení a dodání modernizovaného lisu jsme si odvezli zpět původní starý lis zákazníka, takto jsme minimalizovali výpadek výroby.

GO a modernizace lisu CBJ 500

KONŠTRUKTA-Tire Tech s.r.o.
https://www.konstrukta.sk
Realizováno: 11.2.2021

Modernizace lisu CBJ 500 našeho zákazníka. Lis CBJ 500 je čtyř sloupové vertikální konstrukce, s horním tlakem a nuceným odtahem. Pracovní stoly jsou opatřeny „T“ drážkami pro upnutí formy nebo pracovního nástroje. Lisovací deska je vedena po kruhových sloupech, v pouzdrech s nastavitelnou vůlí a vybavených maznicemi pro pravidelné mazání. Rovnoběžnost desek se seřizuje maticemi na sloupech u horní desky uzavíracího mechanizmu. Pohon stroje zajišťuje NOVÝ hydraulický agregát (HA), kterým jsou ovládány pohyby hydraulického válce, HA je situován na boční stranu lisu ( umístění na podlaze ) a je propojen se strojem kombinací vysokotlakých trubek a hadic. Hydraulický agregát je osazen nejmodernějšími hydraulickými prvky včetně bezpečnostních hydraulických ventilů a čerpadla. Chlazení lisu (olejové provozní náplně) je pomocí vodního chladiče. Na agregátu je umístěn hydraulický pohon ve složení elektromotor, nosič hydrogenerátoru a vlastní hydrogenerátor.Víko hydraulického agregátu je vybaveno nalévacím otvorem pro plnění hydraulického agregátu olejem, který je kombinovaný se zavzdušňovacím filtrem pro zavzdušnění nádrže agregátu, snímačem teploty oleje, termostatem pro hlídání mezních teplot a elektrickým hladinoměrem. Část hydraulického obvodu lisu je umístěna přímo na lisu. Blok bezpečnostního ventilu a blok brzdného ventilu jsou umístěny přímo na přírubách lisovacího válce. Celé zařízení splňuje všechny bezpečnostní parametry platné v ČR a EU pro tento typ strojů. Lis je vybaven bezpečnostními zábranami zajišťující bezpečnost obsluhy během provozu lisu – přední a zadní zábrana je SVĚTELNÁ, boční zábrany jsou pevné. Stav všech bezpečnostních prvků a obvodů je vyhodnocován pomocí bezpečnostního PLC, tento systém zároveň monitoruje stav některých bezpečnostních monitorovaných prvků hydraulického obvodu stroje. Bezpečnost stroje je doplněna o certifikovaný zádržný systém Sitema, zabraňující pádu beranu. Barevné provedení lisu je standardní firemní barvy INVERA – modrý rám stroje RAL 5000, bílé krytování RAL 9001 – nebo lze zvolit barevné provedení dle přání zákazníka. Lis je osazen řídícím systémem Bernecker + Rainer, ovládací prvky a silové elektropřístroje jsou umístěny v samostatné skříni vedle stroje. Pro hlídání polohy hlavního válce je použito lineárního snímače dráhy, pohyb je zpracován řídícím systémem a zobrazen na displeji řídícího systému stroje. Kromě lineárního snímače polohy je poloha beranu monitorována také bezkontaktními polohovými spínači, které indikují dosažení mechanických koncových poloh beranu stroje. Hydraulický tlak lisovacího pístu je snímán snímačem tlaku. Aktuální hodnota tlaku je pak zobrazena na displeji řídicího systému stroje a dále zpracována. V samostatné elektro skříni umístěné vedle stroje – před hydraulickým agregátem je instalován vlastní řídící systém, bezpečnostní HW a silová část. Obsluha ovládá lis tlačítky a joystickem, technologické parametry zadává, ukládá a vyvolává z barevného dotykového ovládacího panelu ŘS lisu. Technologické parametry a data je možné archivovat do vnitřní paměti řídicího systému. Kromě polohy jednotlivých pohyblivých částí stroje a tlaku v hydraulickém systému stroje řídící systém nepřetržitě měří teplotu a monitoruje výšku hladiny hydraulického oleje v nádrži. Dále řídící systém eviduje dobu provozu čerpadla stroje, počet vykonaných cyklů stroje. Stroj se ovládá tlačítky nebo pomocí joysticku.

INWORK 40

Dnes jsme rozjeli zkušební narážení silentbloků a jsme s lisem spokojeni. S pozdravem, Vlček J.

TRELLEBORG Bohemia a.s.
www.trelleborg.com
Realizováno: 11.9.2020

Lis INWORK 40 je lis vertikální konstrukce se svařovaným rámem s horním lisovacím válcem, zákazník lis používá na zalisování silentbloků.

Hodnocení dodavatele služeb

Česká Zbrojovka a.s. Uherský Brod
www.czub.cz
Realizováno: 3.6.2020

Hodnocení dodavatele služeb za kalendářní rok 2020

INWORK 80

ODENWALD CZ s.r.o.
www.odenwald.cz
Realizováno: 29.5.2017

Dodávka NOVÉHO vertikálního sloupového stroje s dolním pohyblivým beranem a pevným horním stolem. Stroj byl osazen novým řídícím systémem Siemens s 10" barevným dotykovým displejem. Tlak a průtok hydraulického obvodu řízen pomocí pQ bloku.Bezpečnost stroje odpovídá platným předpisům, pevné boční krytování, zadní otevíratelné dveře a přední světelné zábrany SICK včetně bezpečnostního relé.

Modernizace a GO lisu CBJ 500

Carborundum Electrite a.s.
Realizováno: 13.9.2016

Kompletní modernizace a GO hydraulického univerzálního lisu CBJ 500. Stroj byl osazen novým řídícím systémem Berncker&Rainer, novým hydraulickým obvodem včetně proporcionálních ventilů pro řízení tlaku a průtoku.Bezpečnost stroje odpovídá platným předpisům pro provoz těchto strojů v ČR, na stroj bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které zákazníkovi zaručuje bezpečný provoz.

INWORK 500

MKW Prešov a.s.
Realizováno: 30.5.2016

Stroje jsou určeny pro tváření termosetických ( teplem vytvrditelných ) materiálů. Tento 2 etážový lis ( možnost upnutí 2 ks forem současně ) byl vyvinut pro oblast zpracování DUROPLASTU. Výrobky jsou určeny pro sanitární aplikace.

RUBBY 1000

TRELLEBORG Bohemia a.s.
https://www.rubena.eu/cz/
Realizováno: 23.11.2011

Jednoúčelový vulkanizační lis pro vulkanizaci spojů pryžových pásů s max. šířkou pásu 15000 mm a šířkou spoje max. 470 mm.