homepage

Přehled referencí

18.08.2022

Linka na thermoforming

Hydraulický poloautomatický lis INWORK 50 je určen pro výrobu výrobků z plošného (textilního) polotovaru v chlazených formách v lisovací jednotce. Linka dále zahrnuje odvíjecí zařízení s příčným ořezem, dopravníkový pás, průběžnou pec, modulární transfer s jehlovými uchopovači a samotný lis.

15.02.2022

GO a modernizace vstřikovacích lisů na vosk řady PVJ-2

Během února 2022 jsme našemu dlouholetému zákazníkovi a partnerovi, firmě KDYNIUM a.s. dodali a nainstalovali 4ks vstřikovacích lisů na vosk řady PVJ-2, které si u nás za účelem úspory elektrické energie nechal kompletně modernizovat a opravit. Prohlédněte si pár fotografií uvedených strojů po jejich dokončení, předpokládaná úspora elektrické energie oproti běžnému - standardnímu stroji je cca 30%.

26.01.2022

HODNOCENÍ SLUŽEB DODAVATELE

Hodnocení služeb dodavatele za kalendářní rok 2021

11.11.2021

GO a modernizace vertikálního hydraulického lisu CBJ 500

Začátkem listopadu 2021 jsme pro našeho zákazníka kompletně modernizovali jeho hydraulický lis CBJ 500, modernizace probíhala výměnným způsobem. Modernizaci jsme provedli na našem vlastním lisu CBJ 500 dle předem domluvené a odsouhlasené technické specifikace, po dokončení a dodání modernizovaného lisu jsme si odvezli zpět původní starý lis zákazníka, takto jsme minimalizovali výpadek výroby.

25.02.2021

Hodnocení dodavatele služeb

Hodnocení dodavatele služeb za kalendářní rok 2020

16.02.2021

GO a modernizace lisu CBJ 500

Modernizace lisu CBJ 500 našeho zákazníka. Celé zařízení po modernizaci splňuje všechny bezpečnostní parametry platné v ČR a EU pro tento typ strojů. Lis je vybaven bezpečnostními zábranami zajišťující bezpečnost obsluhy během provozu lisu – přední a zadní zábrana je SVĚTELNÁ, boční zábrany jsou pevné. Lis je osazen řídícím systémem Bernecker + Rainer. Pro hlídání polohy hlavního válce je použito lineárního snímače dráhy, pohyb je zpracován řídícím systémem a zobrazen na displeji řídícího systému stroje. Obsluha ovládá lis tlačítky a joystickem, technologické parametry zadává, ukládá a vyvolává z barevného dotykového ovládacího panelu ŘS lisu. Technologické parametry a data je možné archivovat do vnitřní paměti řídicího systému.

22.09.2020

INWORK 40

Lis INWORK 40 je lis vertikální konstrukce se svařovaným rámem s horním lisovacím válcem, zákazník lis používá na zalisování silentbloků.

31.08.2020

RUBBY 1000

Jednoúčelový vulkanizační lis pro vulkanizaci spojů pryžových pásů s max. šířkou pásu 15000 mm a šířkou spoje max. 470 mm.

29.05.2017

INWORK 80

Dodávka NOVÉHO vertikálního sloupového stroje s dolním pohyblivým beranem a pevným horním stolem. Stroj byl osazen novým řídícím systémem Siemens s 10" barevným dotykovým displejem. Tlak a průtok hydraulického obvodu řízen pomocí pQ bloku.Bezpečnost stroje odpovídá platným předpisům, pevné boční krytování, zadní otevíratelné dveře a přední světelné zábrany SICK včetně bezpečnostního relé.

13.09.2016

Modernizace a GO lisu CBJ 500

Kompletní modernizace a GO hydraulického univerzálního lisu CBJ 500. Stroj byl osazen novým řídícím systémem Berncker&Rainer, novým hydraulickým obvodem včetně proporcionálních ventilů pro řízení tlaku a průtoku.Bezpečnost stroje odpovídá platným předpisům pro provoz těchto strojů v ČR, na stroj bylo vydáno "Prohlášení o shodě", které zákazníkovi zaručuje bezpečný provoz.