homepage

RUBBY 1000

Materiály ke stažení

Poptat

Podrobný popis produktu

Jednoúčeolový vulkanizační lis RUBBY 1000 je rámové konstrukce. Nosnou částí lisu jsou dva nosníky uložené do dvou sloupů. Vlastní pracovní částí lisu jsou dva pracovní berany. Horní lisovací beran zajišťuje přenos lisovací síly z lisovacích hydraulických válců na vlastní vulkanizovaný spoj pryžového pásu. Spodní beran podepřený spodními hydraulickými válci zajišťuje minimalizaci průhybu pracovních beranů, ke které by docházelo v důsledku deformací konstrukce při plné lisovací síle. Kompenzačním působením dolního beranu dochází ke snížení průhybu vlastních topných a lisovacích desek, což zabezpečuje kvalitu povrchu zvulkanizovaného spoje pryžových pásů.

Vstup spojovaných pryžových pásu do stroje je zabezpečen prostřednictvím vstupní tzv. manipulační cívky a stojanů podpírajících vstupní cívku. Stojany jsou vybaveny pohonem pro motorické odvíjení pryžového pásu. Odvíjený pás pryže se posouvá po přípravném stole, který se nachází mezi vstupní cívkou a vlastním lisem.

Výstup spojovaného pryžového pásu ze stroje probíhá na opačné straně stroje. Vstupující pás se posouvá po chladícím stole, který bezprostředně navazuje na vlastní lis. Z chladícího stolu je pás navíjen na výstupní cívku za chladícím stolem. Výstupní cívka má motorový pohon s planetovou převodovkou a pro manipujaci při vyjímání plné cívky nebo zakládání nové prázdné cívky jsou stojany pod transportní cívkou vybaveny hydraulickým válcem a ručním hydrogenerátorem. Celá sestava chladícího stolu a výstupní navíjecí cívky je obehnána bezpečnostním oplocením, do kterého je umožněn vstup pouze při splnění požadavků na bezpečnost, které zajišťují bezpečnostní obvody stroje.

Stroj je vybaven bezpečnostními zábranami zamezujícími přístup do pracovního prostoru stroje. Přední strana tj. strana přípravných stolů je vybavena pevnou bezpečnostní zábranou, která znemožňuje přístup do prostoru lisu a prostoru pracovních lisovacích desek, které jsou při provozu natopeny na vysokou teplotu. Štěrbina mezi pevnými zábranami a lisovaným pásem pryže položeným na přípravném stole je ještě chráněna světelnými závorami proti vtažení končetin do této štěrbiny při převíjení pásu do stroje.  Na výstupní straně lisu je celý manipulační prostor oplocen bezpečnostním oplocením s možností vstupu do tohoto prostoru dveřmi , které jsou zabezpečeny bezpečnostními zámky a monitorovány. Bezpečnostní oplocení současně brání přístupu do prostoru lisu a topných desek ze strany výstupní cívky.

Hydraulický obvod je vybaven bezpečnostními ventily pro monitorování bezpečného stavu.

Pro zajištění bezpečnosti při opravách nebo údržbě je stroj vybaven mechanickým zádržným systémem umožňujícím bezpečnou práci při údržbě a opravách v prostoru mezi lisovacími berany.

Hydraulický obvod stroje je členěn do několika samostatných skupin vzájemně propojených trubkovým a hadicovým rozvodem.

Pohon stroje zajišťuje hydraulický agregát. Propojení lisu s hydraulickým agregátem je provedeno prostřednictvím  vysokotlakých hydraulických hadic. Na agregátu jsou umístěny hlavní hydraulické pohony, pomocné hydraulické pohony, část hydraulických rozvodů a podpůrné obvody jako chladící a filtrační okruh, zdroj servotlaku. Zbývající část hydraulického obvodu je umístěna přímo na lisu. Na horním nosníku je umístěn  hydraulický rozvod pro lisovací válce horního beranu. Na dolním nosníku je trubkový rozvod dolních hydraulických válců.

Ovládání lisu je prostřednictvím pohyblivého ovládacího panelu . Panel je umístěn na vozíku vlevo při pohledu na lis od přípravných stolů a vstupní cívky. Panel je k lisu připojen pohyblivým kabelovým přívodem v délce 8m.

Technické parametry

Délka vulkanizačních desek lisu je 15000 mm se šířkou lisovacích desek 500 mm. Minimálně zaručený měrný tlak je 120 N/cm2   + 12N/ cm2 v jakémkoliv bodě lisovaného spoje.  Celkový zdvih horní lisovací desky max 500 mm, tento pohyb slouží pouze k otevření lisu. Vulkanizační teplota lisovacích desek je od 140 oC do 190 oC plynule stavitelná. Povolená odchylka od nastavené vulkanizační teploty je ±5°C v jakémkoliv místě lisovacích desek. Během lisovacího cyklu je možno uskutečnit až 10x funkci odvzdušnění. Funkce odvzdušnění je definována polohou horní lisovací desky při odvzdušnění, počtem odvzdušnění a časovou prodlevou odvzdušnění.

Po dosažení nastaveného času vulkanizace dojde k automatickému otevření lisu.

 

 Referenční fotografie produktů vyráběných na lise RUBBY 1000

 

 

 

Máte zájem?

Napište nám

klávesnice laptopu