Český výrobce strojů na plasty
a gumu a hydraulických lisů

Podpora - slovník výrazů

 

English

Deutsch

 česky

 JEDNOTKY

Injection Moulding Machine  Spritzgießmaschine  Vstřikovací stroj  
Clamping Unit Schließeinheit   Uzavírací  jednotka  
Clamping force 1)  Schließkraft 1)  Uzavírací sila 1)  
Mould opening force, max.  Werkzeugöffnungskraft,    max.  Otevírací sila, max.  
 Travel force movable platen  Fahrkraft bewegliche Platte  Síla pojezdu pohyblivé  desky  
 Opening  öffnen  při otevření  
 Closing  schließen  při uzavřeni  
 Size of mould platens (h x v)  Aufspannplatte (h x v)  Upínací deska (horizont. x  vertik.)  
 Clearance between tie bars (h x v)  Lichte Weite (h x v)  Vzdálenost mezi sloupky  (horizont. x vertik.)  
 Mould opening stroke, max.  Werkzeugöffnungsweg,  max.  Otevření formy, max.  
 Mould height, min.  Werkzeugeinbauhöhe,  min.  Výška nástroje, min.  
Max. daylight  Öffnungsweite  Max. otevření desek  
Hydraulic ejector – stroke  Auswerferhub  Zdvih vyhazovače  
Ejector force forward/backward  Auswerferkraft vor/zurück  Síla vyhazovače vpřed/vzad  
       
Injection Unit  Spritzaggregat  Vstřikovací jednotka  
 Working capacity 2)  Arbeitsvermögen 2)  Výkon 2)  
 Screw diameter  Schneckendurchmesser  Průměr šneku  
 L/D ratio  L/D-Verhältnis  Poměr šneku L/D   
Injection pressure  Spritzdruck  Vstřikovací tlak  
Stroke volume  Hubvolumen  Zdvihový objem  
Shot weight, PS  Schussgewicht, PS  Hmotnost výlisku, PS  
Injection rate  Einspritzstrom  Vstřikovací rychlost  
Screw speed stage 1/stage 2  Schneckendrehzahl  Standard/Option  Otáčky šneku stupeň 1/ stupeň 2  
Plasticising rate 3) at  Plastifizierstrom 3) bei  Plastifikační proud 3) při max.  
Screw speed stage, PS  Nenn-Schneckendrehzahl,  PS  Otáčkách šneku standard (stupeň 1), PS  
Screw speed stage max., PS  Maximal-  Schneckendrehzahl, PS  Otáčkách šneku volitelných (stupeň 2), PS  
Nozzle pressure  Düsenanlagekraft  Síla přítlaku trysky  
       
Electric and Hydraulic Equipment  Elektrohydraulische  Ausrüstung  Elektro-hydraulické vybavení  
Nominal capacity of pump motor Nennleistung Pumpenmotor Jmenovitý příkon motoru čerpadla  
Installed heating capacity Installierte Heizleistung Instalovaný příkon topení  
Adjustable barrel heating zones Regelzonen Zylinderheizung Počet regulovaných topných zón válce  
Dry cycles number 4) Trockenlaufzahl 4) Chod naprázno 4) otáčky  
Dry cycle time 4) Trockenlaufzeit 4) Chod naprázno 4) čas cyklu  
Reservoir capacity Ölfüllung Olejová náplň  
       
Dimensions and Weights Maße und Gewichte Rozměry a hmotnost  
Net weight incl. control cabinet Nettogewicht mit Schaltschrank Hmotnost netto včetně rozvodné skříně  
Installation dimension (l x w x h) Länge x Breite x Höhe Délka x šířka x výška  
Maximum mould weight Max. Werkzeuggewicht Max. hmotnost formy  
       
Closed loop controlled Ausrüstung geregelt Parametry plastikace