INWORK 40

22.09.2020

 Hydraulický lis INWORK 40 je určen pro zalisovávání silentbloků.

Lis INWORK 40 je lis vertikální konstrukce se svařovaným rámem s horním lisovacím válcem. Stroj je vybaven jedním hlavním lisovacím válcem.

Dolní stůl lisu je výškově stavitený.  Lis je bez pohyblivé desky, k upnutí nástroje slouží závit M16 v pístnici.

Stroj je vybaven krytováním zamezujícím volný přístup do nebezpečného prostoru stroje. Přední strana stroje (strana obsluhy) je vybavena pohyblivou mechanickou zábranou s ručním ovládáním. Zadní a obě boční strany lisu jsou opatřeny pevným krytováním, které je k lisu přišroubováno šrouby a je možná jeho demontáž za použití nástrojů (klíčů).

Hydraulický obvod stroje je umístěn na horním víku hydraulické nádrže. Výjimku tvoří blok bezpečnostního ventilu proti pádu, který je umístěn na pravém boku rámu lisu ( při pohledu od obsluhy).

Pohon stroje zajišťuje hydraulický agregát. Propojení lisu s hydraulickým agregátem je provedeno prostřednictvím vysokotlakých hydraulických hadic a trubek. Na agregátu je umístěn hydraulický pohon ve složení elektromotor, nosič hydrogenerátoru a vlastní regulační hydrogenerátor. Hydraulické bloky jsou umístěny na horním víku hydraulické nádrže hydraulického agregátu. Součástí hydraulického agregátu je obvod pro filtraci a chlazení hydraulického oleje.  Hydraulický agregát je vybaven zavzdušňovacím filtrem pro zavzdušnění nádrže agregátu.

Ovládání lisu je prostřednictvím elektrických ovládacích prvků na přední straně pevného krytování lisu. Na přední ploše krytování lisu se nachází i ruční hydraulický ventil pro řízení vysoké (přibližovací) rychlosti a ventil pro nastavení lisovacího tlaku.