Podpora - slovník výrazů

English

Deutsch

česky

JEDNOTKY

Injection Moulding Machine Spritzgießmaschine Vstřikovací stroj
Clamping Unit Schließeinheit Uzavírací jednotka
Clamping force 1) Schließkraft 1) Uzavírací sila 1)
Mould opening force, max. Werkzeugöffnungskraft, max. Otevírací sila, max.
Travel force movable platen Fahrkraft bewegliche Platte Síla pojezdu pohyblivé desky
Opening öffnen při otevření
Closing schließen při uzavřeni
Size of mould platens (h x v) Aufspannplatte (h x v) Upínací deska (horizont. x vertik.)
Clearance between tie bars (h x v) Lichte Weite (h x v) Vzdálenost mezi sloupky (horizont. x vertik.)
Mould opening stroke, max. Werkzeugöffnungsweg, max. Otevření formy, max.
Mould height, min. Werkzeugeinbauhöhe, min. Výška nástroje, min.
Max. daylight Öffnungsweite Max. otevření desek
Hydraulic ejector – stroke Auswerferhub Zdvih vyhazovače
Ejector force forward/backward Auswerferkraft vor/zurück Síla vyhazovače vpřed/vzad
Injection Unit Spritzaggregat Vstřikovací jednotka
Working capacity 2) Arbeitsvermögen 2) Výkon 2)
Screw diameter Schneckendurchmesser Průměr šneku
L/D ratio L/D-Verhältnis Poměr šneku L/D
Injection pressure Spritzdruck Vstřikovací tlak
Stroke volume Hubvolumen Zdvihový objem
Shot weight, PS Schussgewicht, PS Hmotnost výlisku, PS
Injection rate Einspritzstrom Vstřikovací rychlost
Screw speed stage 1/stage 2 Schneckendrehzahl Standard/Option Otáčky šneku stupeň 1/ stupeň 2
Plasticising rate 3) at Plastifizierstrom 3) bei Plastifikační proud 3) při max.
Screw speed stage, PS Nenn-Schneckendrehzahl, PS Otáčkách šneku standard (stupeň 1), PS
Screw speed stage max., PS Maximal- Schneckendrehzahl, PS Otáčkách šneku volitelných (stupeň 2), PS
Nozzle pressure Düsenanlagekraft Síla přítlaku trysky
Electric and Hydraulic Equipment Elektrohydraulische Ausrüstung Elektro-hydraulické vybavení
Nominal capacity of pump motor Nennleistung Pumpenmotor Jmenovitý příkon motoru čerpadla
Installed heating capacity Installierte Heizleistung Instalovaný příkon topení
Adjustable barrel heating zones Regelzonen Zylinderheizung Počet regulovaných topných zón válce
Dry cycles number 4) Trockenlaufzahl 4) Chod naprázno 4) otáčky
Dry cycle time 4) Trockenlaufzeit 4) Chod naprázno 4) čas cyklu
Reservoir capacity Ölfüllung Olejová náplň
Dimensions and Weights Maße und Gewichte Rozměry a hmotnost
Net weight incl. control cabinet Nettogewicht mit Schaltschrank Hmotnost netto včetně rozvodné skříně
Installation dimension (l x w x h) Länge x Breite x Höhe Délka x šířka x výška
Maximum mould weight Max. Werkzeuggewicht Max. hmotnost formy
Closed loop controlled Ausrüstung geregelt Parametry plastikace